Översyn av hastighetsgränserna för riksväg 56

Vägstråket Räta Linjen, riksväg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen beslutade om 1993.

Ca 50 km av Räta Linjens totala längd på 285 km ligger inom Gävle kommun. Sträckan från länsgränsen vid Dalälven till trafikplats Mackmyra är i behov av förbättring, bland annat behöver den mötessepareras. Särskilt delen mellan Valsjön och trafikplats Mackmyra, där Rv 56 ansluter till E 16, har låg standard. Andelen tunga fordon är osedvanligt hög, mellan 25 och 30 procent. Det innebär att det i genomsnitt passerar ca 800 tunga fordon varje dygn. Det innebär också att vägen är mycket viktig för näringslivet. En ytterligare konsekvens är att de boende, i många fall med sina hus nära vägen, upplever trafiksituationen som mycket riskabel och pressande.

Under de åtta åren 2003 – 2010 har 63 personer skadats eller dödats på sträckan mellan länsgränsen och Mackmyra trafikplats. Antalet dödade är 3 personer, svårt skadade 8 och lindrigt skadade 52. År 2010 var det överlägset svåraste skadeåret under perioden. Då dog 3 personer och 2 skadades svårt. Singel- och mötesolyckor dominerar bland olyckstyperna. Räta Linjen gruppens inriktning om en mötesfri väg skulle väsentligt minska olycksriskerna på sträckan.

I samband med Trafikverkets hastighetsöversyn sänktes hastighetsgränserna på vägen. Figuren här intill visar de gränser som nu gäller på olika avsnitt (klicka på bilden för att se en förstoring). Vid Tvea övervakas trafiken med ATK (Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll). Polisens uppfattning är att efterlevnaden av hastighetsgränserna är ganska dålig.

Publicerat i Hem | 2 kommentarer

Ny kunskapsrapport från Räta Linjen-gruppen

Räta Linjen.gruppen har låtit ta fram en kunskapsrapport om Räta Linjen som särskilt fokuserar på näringslivets utveckling och behov av transporter längs Räta Linjen. Finns att ladda ned här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Infrastrukturministern invigde nytt logistikcentrum i Katrineholm

I Katrineholm har den nya norra kombiterminalen på Katrineholm Logistikcenter invigts den 22 augusti 2011 av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Katrineholms kommuns investering i invigningen av logistikcentret i Katrineholm är ytterligare ett bevis för näringslivets intresse av Räta Linjen.

Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i Katrineholms historia.

– Vår ambition är att Katrineholms Logistikcentrum ska bidra till utveckling av innovativ logistik som på ett nytt sätt kan integreras i industrins framtida produktionsprocesser. Vårt mål är att Logistikcentrum i framtiden, förutom centrum för distribution och lagerverksamhet, även kan erbjuda förädling av produkter på plats. Detta skapar ett mervärde och öppnar upp för nya affärsidéer, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen-gruppen – Presentation för infrastrukturministern den 4 april 2011

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd gjorde ett besök hos bla Trafikverket i Eskilstuna/Västerås den 4/4 2011. I samband med detta möte hade Räta Linjen Gruppen givits möjlighet att berätta om Räta Linjen. Håkan Johansson, Västerås stad var föredragande och de OH-bilder han visade finns att ladda ned – OH-bilder från 4 april 2011. Mötet skedde i mycket positiv anda.

Publicerat i Hem | 1 kommentar

Ställningstagande av Trafikverket att starta arbetsplan för Katrineholm-Bie

Trafikverket har tagit ställning att utifrån den förstudie som tidigare funnits upprättat för sträckan Katrineholm-Bie att nu ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen kommer att upprättas i form av en mötesfri väg, dvs i enlighet med Räta Linjen Gruppens vision, med referenshastigheten 100 km/h.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta linjen – Första spadtaget på östra förbifarten Katrineholm

Den 10 mars togs det första spadtaget för byggandet av den östra förbifarten Katrineholm.

– Vi ser verkligen fram emot den nya vägen, konstaterar Göran Dahlström. Stadens centrala delar avlastas, trafiksäkerheten ökar och den nuvarande genomfarten kommer att förvandlas till en trivsam stadsgata. Förbifarten blir också en viktig länk för en vidareutveckling av Katrineholms Logistikcentrum med en planfri direktanslutning. Läs mer på Katrineholms kommuns hemsida.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Räta linjen – Första spadtaget på östra förbifarten Katrineholm

Lokal och regional utveckling – Expansion av handeln i Gävle

Handeln i Gävle utvecklas positivt, bland annat förstärks Valbo handel med ytterligare ny mark för nyetableringar. Hamnen expanderar, inseglingsrännan breddas och fördjupas samtidigt som en ny järnvägssträcka dras till hamnen. Detta förbättrar tillgängligheten till hamnen samt att man kan ta emot större båtar. Läs mer på Gävle hamns hemsida.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Lokal och regional utveckling – Expansion av handeln i Gävle

Räta Linjen-gruppen – Skrivelse till Åsa Torstensson

Räta Linjen-gruppen har skickat en skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson med anledning av regeringens beslut om planerna 2010-2021. Läs skrivelsen här.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Räta Linjen-gruppen – Skrivelse till Åsa Torstensson