Transport och logistik i Norrköping

I Norrköping är branschen transport och magasinering klart större än riksgenomsnittet, detta på grund av verksamheten i Norrköpings hamn. Även parti- och detaljhandeln är större än riksgenomsnittet. Läs mer om transport och logistik i Norrköping här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen Gruppen genomförde seminarium för politiken den 4/11 2011

Den 4/11 2011 genomförde Räta Linjen Gruppen ett seminarium i Västerås stadshus. Syftet var att informera politiken, dels om det arbete som bedrivs av Räta Linjen Gruppens tjänstemannaorganisation men framförallt om den utveckling som sker längs med Räta Linjen och hur framförhållningen av olika insatser från Trafikverket ser ut.

Ett 35 tal politiker och tjänstemän närvarade vid mötet. Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Räta Linjen Gruppens politiska styrgrupp hälsade välkommen till Västerås och mötet. Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, var moderator för själva mötet.

Mötet inleddes med att Niklas Lundin, chef för gruppen Infrastruktur och finansiering vid Näringsdepartementet talade om den tidigare och kommande planeringsprocess. Därefter talade Bengt Andersson om Räta Linjens betydelse för lokal, regional och nationell/internationell trafik. Efter en paus så fortsatte presentationerna med att Kenneth Wåhlberg informerade om Gröna transportkorridorer, ett nytt koncept för att få näringslivets transporter dels mer miljövänliga dels mer ekonomiskt effektiva. Slutligen informerade Ingemar Frej, Trafikverkets regiondirektör Mitt och Peter Linnskog, planerare Region Öst om läget avseende projektering och byggande längs alla delsträckor längs Räta Linjen.

Avslutningsvis var det en paneldiskussion, som pekade på behovet av att tjänstemannaorganisationen dels tittare närmare på om Räta Linjen kan vara en del av Gröna transportkorridorer dels på att uppdatera kunskapsunderlaget ytterligare avseende bla befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. Presentationerna från seminariet finns under fliken ”Material för nedladdning”.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Hästsamhälle och logistikcentrum – för det krävs bra infrastruktur!

Hela riksväg 56 har höga andelar med tung trafik även, jämfört med andra vägar i landet. I Heby är andelen tung trafik hela 24%.

Trävaror från sågverket i Heby, taktegel från Vittinge, lastbilspåbyggnader från Östervåla, lädervaror från Tärnsjö och böcker från Morgongåva är produkter som skeppas ut på en nationell marknad genom stora transporter längs bl a riksväg 56.

Flera nyetableringar och utvecklingsprojekt är högaktuella så som Julmyra hästsamhälle samt Heby Park.

För att kunna utveckla dessa anläggningar och bostadsorter är infrastrukturen mycket viktig. En ombyggnad av hela riksväg 56 till mötesfri väg är därför angelägen, men av särskild vikt är en ombyggnad av projektet Stingtorpet-Tärnsjö. Läs mer om Heby kommuns utveckling och infrastrukturbehov här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Översyn av hastighetsgränserna för riksväg 56

Vägstråket Räta Linjen, riksväg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen beslutade om 1993.

Ca 50 km av Räta Linjens totala längd på 285 km ligger inom Gävle kommun. Sträckan från länsgränsen vid Dalälven till trafikplats Mackmyra är i behov av förbättring, bland annat behöver den mötessepareras. Särskilt delen mellan Valsjön och trafikplats Mackmyra, där Rv 56 ansluter till E 16, har låg standard. Andelen tunga fordon är osedvanligt hög, mellan 25 och 30 procent. Det innebär att det i genomsnitt passerar ca 800 tunga fordon varje dygn. Det innebär också att vägen är mycket viktig för näringslivet. En ytterligare konsekvens är att de boende, i många fall med sina hus nära vägen, upplever trafiksituationen som mycket riskabel och pressande.

Under de åtta åren 2003 – 2010 har 63 personer skadats eller dödats på sträckan mellan länsgränsen och Mackmyra trafikplats. Antalet dödade är 3 personer, svårt skadade 8 och lindrigt skadade 52. År 2010 var det överlägset svåraste skadeåret under perioden. Då dog 3 personer och 2 skadades svårt. Singel- och mötesolyckor dominerar bland olyckstyperna. Räta Linjen gruppens inriktning om en mötesfri väg skulle väsentligt minska olycksriskerna på sträckan.

I samband med Trafikverkets hastighetsöversyn sänktes hastighetsgränserna på vägen. Figuren här intill visar de gränser som nu gäller på olika avsnitt (klicka på bilden för att se en förstoring). Vid Tvea övervakas trafiken med ATK (Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll). Polisens uppfattning är att efterlevnaden av hastighetsgränserna är ganska dålig.

Publicerat i Hem | 2 kommentarer

Ny kunskapsrapport från Räta Linjen-gruppen

Räta Linjen.gruppen har låtit ta fram en kunskapsrapport om Räta Linjen som särskilt fokuserar på näringslivets utveckling och behov av transporter längs Räta Linjen. Finns att ladda ned här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Infrastrukturministern invigde nytt logistikcentrum i Katrineholm

I Katrineholm har den nya norra kombiterminalen på Katrineholm Logistikcenter invigts den 22 augusti 2011 av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Katrineholms kommuns investering i invigningen av logistikcentret i Katrineholm är ytterligare ett bevis för näringslivets intresse av Räta Linjen.

Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i Katrineholms historia.

– Vår ambition är att Katrineholms Logistikcentrum ska bidra till utveckling av innovativ logistik som på ett nytt sätt kan integreras i industrins framtida produktionsprocesser. Vårt mål är att Logistikcentrum i framtiden, förutom centrum för distribution och lagerverksamhet, även kan erbjuda förädling av produkter på plats. Detta skapar ett mervärde och öppnar upp för nya affärsidéer, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen-gruppen – Presentation för infrastrukturministern den 4 april 2011

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd gjorde ett besök hos bla Trafikverket i Eskilstuna/Västerås den 4/4 2011. I samband med detta möte hade Räta Linjen Gruppen givits möjlighet att berätta om Räta Linjen. Håkan Johansson, Västerås stad var föredragande och de OH-bilder han visade finns att ladda ned – OH-bilder från 4 april 2011. Mötet skedde i mycket positiv anda.

Publicerat i Hem | 1 kommentar