Organisation och kontakt

Räta Linjen-gruppen är ett politiskt projekt som har följande organisation:

  • En politiskt sammansatt styrgrupp bestående av representanter för de deltagande kommunerna och kommunala samverkansorganen. Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad, är också ordförande i Räta Linjen-gruppens styrgrupp.
  • En tjänstemannagrupp bestående av representanter för de kommuner, regionförbund och länsstyrelser som har ett mera direkt intresse i projektets resultat. Sammankallande i tjänstemannagruppen är Patrizia Strandman Västerås stad.

Kontakt

Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad
patrizia.strandman@vasteras.se
021-39 24 54