Kommande investeringar

På kartan redovisas en detaljerad beskrivning av de olika delsträckorna längs Räta Linjen. Planering, projektering, byggande har kommit olika långt. Kartan är ett sätt att illustrera vad som kvarstår för att uppfylla visionen år 2020 om en mötesfri väg.

Förklaring av kartskiss

Grön, heldragen – åtgärd genomförd eller åtgärd som byggstartas 2009 eller 2010

Grön, streckad – åtgärd som är namngivet i planen och byggstartas under planperioden 2010-2021

Orange, prickad – åtgärd som inte är namngiven men som genom trimningsmedel kan komma att byggstartas under planperioden 2010-2021 

Röd, heldragen – åtgärd som inte redovisas i plan 2010-2021

Trafikverkets hemsida finns information om projekt i de berörda länen.