Material för nedladdning

Informationsbroschyr

Räta Linjen-gruppen har tagit fram en informationsbroschyr. Den kan du ladda ner här.

Power point-presentation

Räta Linjen-gruppen har tagit fram en generell presentation av stråket Räta Linjen. Den kan laddas ner här.
OH-bilder från 4 april 2011

Seminarier

Räta Linjen har genomfört ett antal seminarier.

Dokumentation från Trafikverket:
Planeringsläget 2016

Dokumentationen från seminariet i Katrineholm 13/9 2013 finns här:                 Kunskapsunderlag presentation                                                                                        Godsstudie presentation                                                                                                          Helhet Svenska retursystem                                                                                             Planeringsläge Trv

Dokumentationen från seminariet i Västerås 4/11 2011 finns att ladda ner här:
Niklas Lundins presentation
Bengt Anderssons presentation
Kenneth Wåhlbergs presentation
Peter Linnskogs presentation

Rapporter

Räta Linjen har tagit fram ett antal kunskapsrapporter om stråket och dess betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

Rapport 1: En rapport om Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard
Rapport 2
: En rapport om näringslivets godstransporter längs Räta Linjen
Rapport 3
: En sammanfattande rapport om Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard

Godsstudie 131015: En rapport om godstransporterna längs Räta Linjen   Kunskapsöversikt 131015: En omvärldsanalys kring Räta Linjen

Nyhetsblad

Räta Linjen-gruppen skickade tidigare ut nyhetsbrev ca två gånger per år . Du kan ladda ned dem här:
Nyhetsbrev nr 15
Nyhetsblad nr 14
Nyhetsblad nr 13
Nyhetsblad nr 12
Nyhetsblad nr 11
Nyhetsblad nr 10
Nyhetsblad nr 9
Nyhetsblad nr 8
Nyhetsblad nr 7
Nyhetsblad nr 6
Nyhetsblad nr 5
Nyhetsblad nr 4
Nyhetsblad nr 3
Nyhetsblad nr 2
Nyhetsblad nr 1