Kategoriarkiv: Hem

Översyn av hastighetsgränserna för riksväg 56

Vägstråket Räta Linjen, riksväg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen beslutade om 1993. Ca 50 km av Räta Linjens totala längd på 285 km ligger … Läs mer

Publicerat i Hem | 2 kommentarer

Ny kunskapsrapport från Räta Linjen-gruppen

Räta Linjen.gruppen har låtit ta fram en kunskapsrapport om Räta Linjen som särskilt fokuserar på näringslivets utveckling och behov av transporter längs Räta Linjen. Finns att ladda ned här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Infrastrukturministern invigde nytt logistikcentrum i Katrineholm

I Katrineholm har den nya norra kombiterminalen på Katrineholm Logistikcenter invigts den 22 augusti 2011 av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Katrineholms kommuns investering i invigningen av logistikcentret i Katrineholm är ytterligare ett bevis för näringslivets intresse av Räta Linjen. Logistikcentrum är den största … Läs mer

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen-gruppen – Presentation för infrastrukturministern den 4 april 2011

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd gjorde ett besök hos bla Trafikverket i Eskilstuna/Västerås den 4/4 2011. I samband med detta möte hade Räta Linjen Gruppen givits möjlighet att berätta om Räta Linjen. Håkan Johansson, Västerås stad var föredragande och de OH-bilder han … Läs mer

Publicerat i Hem | 1 kommentar

Ställningstagande av Trafikverket att starta arbetsplan för Katrineholm-Bie

Trafikverket har tagit ställning att utifrån den förstudie som tidigare funnits upprättat för sträckan Katrineholm-Bie att nu ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen kommer att upprättas i form av en mötesfri väg, dvs i enlighet med Räta Linjen Gruppens vision, med … Läs mer

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta linjen – Första spadtaget på östra förbifarten Katrineholm

Den 10 mars togs det första spadtaget för byggandet av den östra förbifarten Katrineholm. – Vi ser verkligen fram emot den nya vägen, konstaterar Göran Dahlström. Stadens centrala delar avlastas, trafiksäkerheten ökar och den nuvarande genomfarten kommer att förvandlas till … Läs mer

Publicerat i Hem

Lokal och regional utveckling – Expansion av handeln i Gävle

Handeln i Gävle utvecklas positivt, bland annat förstärks Valbo handel med ytterligare ny mark för nyetableringar. Hamnen expanderar, inseglingsrännan breddas och fördjupas samtidigt som en ny järnvägssträcka dras till hamnen. Detta förbättrar tillgängligheten till hamnen samt att man kan ta … Läs mer

Publicerat i Hem

Räta Linjen-gruppen – Skrivelse till Åsa Torstensson

Räta Linjen-gruppen har skickat en skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson med anledning av regeringens beslut om planerna 2010-2021. Läs skrivelsen här.

Publicerat i Hem