Författararkiv: ratalinjen

Vill du veta hur planeringsläget ser ut?

Via denna länk hittar du planeringsläget för Räta linjen.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Ny verksamhetsplan för åren 2016-18

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket Räta linjen.  Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” mellan Norrköping med Gävle. Samhället har mycket att vinna … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

En miljard satsas på Räta Linjen den kommande 10-års perioden!

Under våren har regeringen lagt fram en ny nationell plan för transportsystemet. Planen omfattar bland annat investeringar i järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet, där Räta linjen ingår, för åren 2014 – 2025. En glädjande del i planen är att investeringsmedel … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjengruppen genomförde ett seminarium i Katrineholm för politiken den 13/9 2013

Den 13/9 2013 genomförde Räta Linjengruppen ett seminarium i Katrineholm. Syftet med seminariet var att informera politiken kring Trafikverkets pågående planering och insatser i Räta Linjen-stråket samt få en gemensam bild kring befolkning, sysselsättning, näringsliv trafik och godstransporter i stråket. … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjengruppen fortsätter i minst tre år till

Räta Linjen-projektets politiska styrgrupp har gett klartecken till att fortsätta ytterligare en treårsperiod för att uppnå visionen Mötesfri väg 2020. Tjänstemannagruppen har fått i uppdrag att jobba vidare utifrån en verksamhetsplan som innehåller bland annat ett seminarium i Katrineholm 13/9 … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | 1 kommentar

Gott nytt år för Räta linjen-gruppen

Inför det nya året gör vi en ny satsning som du nu har framför dig. Vi kommer i fortsättningen att satsa på elektroniska utskick istället för de pappersutskick vi gjort under många år. Tipsa oss om du har någon du … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Infrastruktur proppen och Räta linjen-gruppens arbete

Under hösten har Regeringen presenterat sin infrastrukturproposition. Med utgångspunkt i propositionen så genomförs nu en åtgärdsplanering som ska resultera i en ny nationell plan för transportsystemet år 2014-2025. I propositionen framhålls arbetspendling och godstransporter som viktiga områden vilket vi känner … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Transport och logistik i Norrköping

I Norrköping är branschen transport och magasinering klart större än riksgenomsnittet, detta på grund av verksamheten i Norrköpings hamn. Även parti- och detaljhandeln är större än riksgenomsnittet. Läs mer om transport och logistik i Norrköping här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen Gruppen genomförde seminarium för politiken den 4/11 2011

Den 4/11 2011 genomförde Räta Linjen Gruppen ett seminarium i Västerås stadshus. Syftet var att informera politiken, dels om det arbete som bedrivs av Räta Linjen Gruppens tjänstemannaorganisation men framförallt om den utveckling som sker längs med Räta Linjen och … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Hästsamhälle och logistikcentrum – för det krävs bra infrastruktur!

Hela riksväg 56 har höga andelar med tung trafik även, jämfört med andra vägar i landet. I Heby är andelen tung trafik hela 24%. Trävaror från sågverket i Heby, taktegel från Vittinge, lastbilspåbyggnader från Östervåla, lädervaror från Tärnsjö och böcker … Fortsätt läsa

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar