Ny verksamhetsplan för åren 2016-18

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket Räta linjen.  Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” mellan Norrköping med Gävle. Samhället har mycket att vinna på detta genom att väg 56 har en viktig roll för både godstransporter och personresor såväl nationellt som regionalt. Genom att investera i väg 56 kommer trafikmiljön att bli säkrare och fler godstransporter mellan södra och norra Sverige att välja väg 56 framför den högt belastade E4. I aktuell nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 ingår flera infrastrukturinvesteringar längs väg 56 (Räta linjen). Stråket där väg 56 ingår fyller enligt Trafikverket en viktig funktion med stor arbetspendling mellan större städer och har mycket godstransporter både på väg och järnväg. I aktuell plan finns därmed resurser avsatta för att lyfta standarden för väg 56 och en beskrivning av att mer bör göras.

I samband med politikerseminarium 6 oktober fattade styrgruppen beslut om ny verksamhetsplan för åren 2016-18.

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva hur gruppen skall jobba för att nå visionen om mötesfri väg år 2020. Räta linjen-projektet ska bidra till ett transport- och koldioxidsnålt samhälle med ett transportslagsövergripande synsätt där det bland annat är viktigt med bra kopplingar mellan sjö- och landtransporter. Planeringen är i linje med tidigare etablerat arbete inom tjänstemannagruppen.

Under perioden från och med år 2016 till och med år 2018 ska följande aktiviteter genomföras:.

 • Inspel i infrastrukturplaneringen som leder till nationell plan (våren 2018) Q4 2016
  • Utredning kring effekter av genomförda åtgärder (samhällsnytta) och effekterna av att åtgärder genomförs/ inte genomförs på resterande sträckor. Syftet är att underlaget ska vara en del i Räta linjen gruppens inspel i infrastrukturplaneringen. (Kommer att redovisas vid arbetsgruppens möte 2 september).
 • Uppdatering av PM ”Räta linjen mötesfri väg 2020 – Kunskapsunderlag” Q1 2017
 • Utredning kring teknikutveckling inom fordon och infrastruktur Q2 2018
  • Strategiska platser för snabbladdning
  • Fossiloberoende fordonsflotta
  • Elektrifiering av vägtransporter
  • Gröna korridorer
 • Politikerseminarium  Q3 2018

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Hem. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s