Lokal och regional utveckling – Expansion av handeln i Gävle

Handeln i Gävle utvecklas positivt, bland annat förstärks Valbo handel med ytterligare ny mark för nyetableringar. Hamnen expanderar, inseglingsrännan breddas och fördjupas samtidigt som en ny järnvägssträcka dras till hamnen. Detta förbättrar tillgängligheten till hamnen samt att man kan ta emot större båtar. Läs mer på Gävle hamns hemsida.

Detta inlägg publicerades i Hem. Bokmärk permalänken.